Thief’s City of Ruins

update : สำหรับเกม Thief มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2014 ในอเมริกา และ 28 กุมภาพันธ์ ในยุโรป
โดยจะลงบน Xbox one , PS4 , Xbox 360 , PS3 และ PC

ที่มา (Source) : Eurogamer

แฟน ๆ เกม Thief บ่นกันใหญ่เลยถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเกมนี้ มีบางความเห็นน่าสนใจมากบอกว่า ก่อนหน้านี้ Dishonored ลอกเลียนแบบ Thief แต่กลายเป็นว่าตอนนี้ Thief ดันไปลอกเลียนแบบ Dishonored แทน แฟนเก่า ๆ ของ Thief เลยค่อนข้างจะผิดหวังกัน แต่คงเป็นเพราะว่า Eidos Montreal ต้องการเจาะตลาดใหม่ ๆ ด้วยตัวเกมจึงต้องมีการพัฒนาให้ต่างจากเดิมพอสมควร ยังไม่รู้ว่าภาค Reboot ของเกมนี้จะดำเนินเนื้อเรื่องอย่างไร เอาไว้ถ้ามีบทความน่าสนใจเดี๋ยวจะนำมาลงในนี้แล้วกันนะคะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s