Deus Ex: The Fall : Are you ready to begin ??

สำหรับตัว vdo ตัวนี้ืที่ทางค่ายปล่อยออกมา ไม่มีคำอธิบายอะไรเลยนอกจากตัวเลขวันที่ที่บ่งบอกอะไรสักอย่าง ก็ได้แต่รอต่อไปว่าวันที่ 5 มิถุนายนนี้จะมีอะไรมาให้แฟน ๆ ซีรี่ย์นี้ประหลาดใจหรือเปล่า

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s