Watch_Dogs Gameplay Series Part 1_Hacking Is Your Weapon

คลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะ ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่เคยเปิดเผยมาก่อนหน้านี้แล้ว แค่โชว์ให้ดูอีกรอบแล้วก็เพิ่มข้อมูลที่น่าสนใจมาอีก อย่างความสามารถในการ Hack ของ Aiden จะเพิ่มขึ้นตามค่าประสบการณ์ในการ Hack ประมาณว่ายิ่งใช้เก่งขึ้น คล่องขึ้นก็จะช่วยปลดล็อกทักษะของ Aiden ได้มากขึ้น แต่เราจะไม่สามารถ Hack ระบบ ctOS ได้จนกว่าจะไปปล่อยไวรัสทิ้งเอาไว้ก่อนตามศูนย์ควบคุมต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ ในคลิปบอกว่ามันจะ unlock ได้แบบ district by district เท่านั้น ไม่ใช่ว่ามาถึงก็ Hack ได้ทุกที่เลย

อันนี้เป็นแค่ Part 1 เท่านั้นยังมี Part อื่น ๆ ตามมาอีกซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s