2 comments

  1. เรางงว่าวันที่วางจำหน่าย Ac4 มันวันไหนกันแน่ บางสื่อมันบอกว่า 19 กะ บางสื่อก้อบอกว่า22 ช่วยตอบหน่อยค่ะเนี่ย??

    • 19 เป็นวันวางจำหน่ายที่อเมริกาค่ะ 22 จะวางจำหน่ายยุโรป ส่วนใหญ่แล้วจะอิงวันตามยุโรปกันค่ะ แต่ของไทยเห็นว่าเป็นวันที่ 29 ค่ะ ไม่รู้ว่าจะเลื่อนออกไปอีกไหม (ของไทยชอบเลื่อนออกประจำเลย)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s