Ubisoft ประกาศแผนการสร้างสวนสนุกในมาเลเซีย!!!

Ubisoft

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 58 หน้าเว็บบล็อกทางการของ Ubisoft ได้ประกาศแผนการ “สร้างสวนสนุก” ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2020 สวนสนุกจะมีขนาด 10,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย เครื่องเล่น การแสดงโชว์ และอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ตัวสวนสนุกจะสร้างโดยบริษัท RSG ซึ่งเป็นบริษัทสวนสนุกของมาเลเซีย โดยมี Ubisoft Motion Pictures คอยกำกับดูแลด้านการตกแต่ง

ในสวนสนุกก็จะประกอบไปด้วยตัวละครจากเกมของ Ubisoft เช่น Assassin’s creed Just Dance และ Rabbids เพื่อให้ผู้เล่นได้สัมผัสการเป็นส่วนหนึ่งของเกม

ที่มา (Source) : UbiBlog , Gamespot

ที่มารูปภาพ (Image) : wccftech.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s