Season pass ใน Watch Dogs จะมีตัวละครใหม่มาให้เล่น

watchdogseasonpass

ในชุด Season pass ของ Watch Dogs เราอาจจะได้เล่นเป็นตัวละครใหม่และนอกจากนี้ยังมีอาวุธและภารกิจใหม่ให้เล่นอีกด้วย ราคาของ Season pass ชุดนี้อยู่ที่ 19.99 USD รายละเอียดที่หลุดออกมานี้ไม่ใช่ประกาศอย่างเป็นทางการของ Ubisoft แต่มาจากเว็บไซต์ Gamestop ซึ่งเป็นร้านขายเกมชื่อดัง

Watch Dogs จะวางจำหน่ายในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ บน Xbox One, Xbox 360 , PS4 ,PS3 และ PC

ที่มา (Source) : Eurogamer

ที่มารูปภาพ (Image) : UbiBlog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s